dilluns, 26 de novembre de 2012

Canviem la nostra ciutat?
L'Ajuntament de Barcelona ens ofereix l'oportunitat de poder-nos implicar en la millora del nostre carrer, barri i ciutat.

Des del web de l'Ajuntament, dins l'apartat Bustia de queixes i suggeriments se'ns ofereix un canal per fer arribar incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament de la ciutat o sobre els serveis municipals.

Es pot accedir i fer la teva proposta escollint per un munt de temàtiques diferents.