diumenge, 3 de novembre de 2013

Algunes idees de Pere Casaldáliga

Algunes idees de Pere Casaldáliga: 
  • “La fe sense política, no és cristiana.” 
  • “Jo dic que l’Església només és Església quan salva, quan anuncia la Bona Nova, quan estimula la participació fraterna.” 
  • “Això és el que cal dir a la joventut: que cal pregar, cal viure en contemplació. Cal donar gràcies als que ens han recordat la importància de l’Esperit que habita en nosaltres, l’Esperit amb dues ales, l’ala de la contemplació i la de l’impuls cap a la vida.” 
  • “Pensant en les samarretes, és fàcil portar Jesús al pit, el difícil és tenir pit, coratge, per seguir Jesús.”" 
  • “El seguiment és la millor definició de l’espiritualitat cristiana, el seguiment de Jesús amb l’opció pels pobres, el diàleg obert, la solidaritat.” 
* Col·laboració d'Avelino Seco, prevere càntabre, teòleg, doctor en Sociologia i professor de Filosofia. Estret d'una entrevista feta a Pere Casaldáliga dins la seva tesi doctoral.