dilluns, 17 de setembre de 2012

Atenció a pares i educadors

Ara que començem un nou curs escolar, tots els mestres i professors i també la resta de personal que hi treballa ho col·labora a l'escola (monitors, entrenadors... ) cal que siguem conscients que no només ensenyem continguts, també mostrem actituds i d'elles es desprenen els nostres valors.


I els pares, com no, també.

 * Agrair la col·laboració de la professora Susana Garcia.