dijous, 9 de gener de 2014

Nadal 2013: la veritable pau

La veritable pau –com bé sabem– no és un equilibri de forces oposades. No es pura «façana», que amaga lluites i divisions. La pau és un compromís quotidià, i la pau és també artesana, que s'aconsegueix comptant amb el do de Déu, amb la gràcia que ens ha donat en Jesucrist.
La verdadera paz – como sabemos – no es un equilibrio de fuerzas opuestas. No es pura «fachada», que esconde luchas y divisiones. La paz es un compromiso cotidiano, y la paz es también  artesanal, que se logra contando con el don de Dios, con la gracia que nos ha dado en Jesucristo.
True peace - we know this well - is not a balance of opposing forces. It is not a lovely “façade” which conceals conflicts and divisions. Peace calls for daily commitment, but making peace is an art, starting from God’s gift, from the grace which he has given us in Jesus Christ.

Veient el Nen en el Betlem, nen de pau, pensem en els infants que són les víctimes més vulnerables de las guerres, però pensem també en la gent gran, en les dones maltractades, en els malalts… Les guerres fan malbé tantes vides i causen tant de patiment!
Viendo al Niño en el Belén, niño de paz, pensemos en los niños que son las víctimas más vulnerables de las guerras, pero pensemos también en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los enfermos… ¡Las guerras destrozan tantas vidas y causan tanto sufrimiento!
Looking at the Child in the manger, Child of peace, our thoughts turn to those children who are the most vulnerable victims of wars, but we think too of the elderly, to battered women, to the sick… Wars shatter and hurt so many lives!

(estret del missatge Urbi et Orbi de Nadal del papa Francesc, enllaç)