dimarts, 21 de gener de 2014

Contracte dels pares amb el fill per disposar de mòbil

Un dels problemes al que s'enfronten els pares amb els seus fills adolescents és a quina edat fer-los a les mans un mòbil, tablet o aparell similar d'ús personal. Habitualment la decisió ve determinada per l'entorn social ("sóc l'únic de la classe que encara no en tinc"- solen dir els nens) i per les rutines del dia a dia de l'infant i la família, per poder controlar el nen en els trasllats cap a l'escola, pel barri, etc...

Però en quines condicions se'ls hi dóna? És un regal d'aniversari o de Reis com si d'una altra joguina es tractés o és una cessió d'una eina d'ajuda? A quins usos es dedica, comunicació o també estudi? Com es controla l'ús que en fan? Quin cost mensual se'ls hi pot deixar arribar a consumir? ... aquestes i altres preguntes no sempre queden clares. 

El contrato que una madre exigió a su hijo para tener un iPhoneEl gener de 2014 el diari ABC dins la seva secció "Padres e Hijos" va publicar l'article El contrato que una madre exigió a su hijo para tener un Iphone. Es tracta de Janell i el seu fill Gregory.

Entre d'altres aspectes rellevants parla de la propietat de l'aparell, del seu horari i calendari d'ús en els diversos moments de la setmana, de la contrasenya, de com fer un ús responsable, de les imatges, així com d'altres aspectes.


Quin va ser el resultat un any després?
El contracte entre mare i fill va donar el seu resultat tot i les dificultats inicials. Diverses vegades Janell va haver de confiscar el mòbil i tornar a començar de bell nou. El seu fill ha aprés a ser una mica més responsable, abans d'arribar a la vida laboral adulta ja sap el que representa signar un contracte i les seves conseqüències, sap vigilar la seva intimitat. Els pares han aprés també, gràcies a les grans qualitats del seu fill a utilitzar les xarxes socials i les noves Apps de mòbils,

Si vols, aquí et pot baixar un exemple de contracte per a utilitzar amb els teus fills. , adapta'l a la realitat del teu fill i signeu-lo pares i fills.