dimarts, 18 de novembre de 2014

Com ens dóna Déu a nosaltres el seu favor?

La reflexió a classe...
Creixença de Jesús
39 Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret.40 L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor. (Lc 2, 39-40)

Clarificacions...
  • Els nois confonen aquest passatge amb el naixement a Betlem per que la família havia anat a complir amb el cens de l'emperador Cesar Augusut (Lc 2,1). 
  • Cal clarificar que està fent referència a la Presentació del Nen Jesús al Temple, tal i com manava la Llei dels jueus: circumcidar els nois al vuitè dia (Lv 12,3) i dur-lo al Temple per presentar-lo al Senyor fent el sacrifici de dues tórtores o coloms (Lc 2,23-24).
  • També els hi explico l'índex de mortalitat d'infants de menys de 5 anys (actualment a Espanya és de 4 per cada 1000 i a Somàlia, per exemple, de 164 per cada 1000). A la Galilea del primer segle devia ser inclús superior.

"Com ens dóna Déu a nosaltres el seu favor?" 
I els nois de 2n d'ESO diuen..
  • Tenim sort de tenir una família que ens cuida,
  • També d'anar a una bona escola.
  • Nosaltres també anem creixent i ens fem grans.
  • Hi ha molts llocs del món on molts nens es moren de ben petits,
  • ...