dilluns, 1 d’octubre de 2012

20 anys amb SED (XIII): Paraguai. Horqueta

La relació de SED amb el Paraguai ha estat paral·lela als seus 20 anys d'història. El treball es va iniciar el mateix any de la seva creació, el 1992 i fins avui l'execució de projectes i els viatges de cooperants i voluntaris no han parat. En aquesta primera presentació de la tasca de SED en aquest país, ens centrarem en la localitat d'Horqueta on la ONGD està present des del 1993.

La nostra escola, hi ha col·laborat diversos anys amb els projectes de SED a Horqueta. També diversos professors i animadors dels moviments hi han viatjat com a voluntaris de la campanya ISI (Introducció a la Solidaritat Internacional) o com a cooperants de llarga durada.

***********************************************************************************

 
Horqueta és una població que supera els 50.000 habitants i es situa al departament de Concepción. Fins allà van arribar els Germans Maristes l'any 1968 i van crear una comunitat activa amb la qual SED ha col·laborat des dels seus inicis. En els nostres 20 anys de vida s'han realitzat més de 40 projectes a la localitat, alguns d'ells de gran calat i que avui dia segueixen actius.

Els projectes realitzats han estat de tota mena: educatius, (beques d'estudi, un centre per a nens i nenes del carrer com el "Centre Obert Mitanguera", sanitaris, com les letrinizaciones i millores per al consum d'aigua potable, socials, a través de la construcció de menjadors populars...) El primer d'ells va consistir en la posada en marxa d'un taller de formació professional, cap allà març de 1994, quan la majoria dels centres educatius de primària es trobaven en condicions molt precàries. Aquests centres havien estat construïts en la seva majoria pels pares de família. El taller pretenia construir i millorar l'equipament escolar de part d'aquestes escoles primàries a més d'oferir una formació professional als joves de la zona. En total es van realitzar més de 4.000 unitats de mobiliari escolar (cadires, taules, armaris...)

El 1999, es va dur a terme un projecte sota el nom de "Latrines Sanitàries" amb l'objectiu de dotar de millors serveis higiènics als barris de Fátima i de las Mercedes. Amb això s'intentava educar en hàbits de salut i higiene a les famílies a la vegada que es possibilitava la participació de la comunitat local en el treball. En total van ser més de 60 les famílies beneficiàries del projecte, aproximadament 400 persones, la majoria infants. Aquest projecte va fer que altres famílies sol·licitessin la instal·lació de latrines per la qual cosa s'ha repetit aquest model d'actuació des de llavors.

Després de nombrosos esforços, els Germans Maristes d'Horqueta juntament amb SED van aconseguir posar en marxa una residència internat per a noies entre els 13 i els 18 anys. En aquest centre, se'ls ofereix la possibilitat d'aprendre un ofici. El centre "Tres Violetes" acull noies camperoles que vénen de fora de la localitat. Se'ls garanteix un mínim de tranquil·litat i comoditat per poder realitzar els seus estudis.

Un projecte important per al treball de SED a Horqueta ha estat el centre de nens del carrer "Mitanguéra Rekové". Des del 2000 es treballa en aquest projecte. En una primera fase, es va professionalitzar el centre mitjançant la formació en la solidaritat i en el voluntariat l'alumnat marista del col·legi Alejo García. De mica en mica, la Municipalitat i la parròquia es van implicar en el projecte, alhora que es sensibilitzava als habitants del centre de la ciutat sobre la realitat marginal en els barris de la perifèria.


Actualment s'hi treballa en l'ampliació dels espais del centre, donant lloc així pas a una millora en el desenvolupament dels més petits que acudeixen a ell. En concret, es vol habilitar un menjador per socialitzar els àpats, ja que el centre no compta amb un espai adequat. Els infants mengen al pati o a les aules. Així mateix, s'oferirà una educació més integral en hàbits saludables i d'higiene amb què els menors han d'adoptar els coneixements, actituds i hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.

* Informació extreta de la web de l'ONG SED, enllaç.