divendres, 5 de setembre de 2014

Documents històrics

Hi ha una sèrie de documents que tot i ser-nos majorment desconeguts a la majoria dels ciutadans, són de vital importància per a la convivència de les diverses societats nacionals així com per la mundial. Entre ells trobem constitucions nacionals, declaracions, tractats internacionals. 

El projecte Wikisource, vinculat al de Viquipèdia, té la intenció des de principis del segle XXI de crear un compendi lliure de textos de fonts primàries en el major número de llengües, així com les seves traduccions. En un primer moment es va anomenar Projecte Sourceberg però el 2003 va adoptar el nom oficial de Wikisource.

A la següent pàgina es llisten els tractats, constitucions, declaracions i altres documents oficiales d'importància històrica. A títol d'exemple, alguns enllaços directes:

  • Diari personal de Cristòfor Colom del 12 d'ocubre de 1492, enllaç
  • Discurs de Martin Luther King "I have a dream" de 28 d'agost de 1963, enllaç
  • Constitució espanyola de 1978, enllaç
  • Constitució del Paraguai de 1992, enllaç
  • Llistat de documents apostòliques del Papat de Joan Pau II, 1978-2005, enllaç