dimecres, 17 de setembre de 2014

Emmanuel, que vol dir “Déu amb nosaltres”

"Déu amb nosaltres

El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord matrimonial. Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué: --Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d'Emmanuel , que vol dir «Déu amb nosaltres». 
*********************************************************************************
  • Diumenge 14 de setembre una de les notícies destacades és que el papa Francesc casa a la basílica de Sant Pere a un conjunt de 20 parelles. Entre elles, vàries ja amb fills abans del matrimoni i una altra formada pel Guido i la Gabriella, mare soltera. Cal recordar, com ens ho fa l'evangeli de Mateu, que Maria a ulls de la teologia jueva de la època, també va ser mare soltera, i també es va casar amb Josep ja encinta. 
  • Què els hi vol dir el Papa amb aquest gest a tots els seus germans en l'episcopat? Per a mi, Francesc els hi està recordant que la vida és molt humana, i que en ella hi ha de tot. 
  • I crec que també els hi diu als bisbes i la jerarquia que tenen l'obligació d'obrir noves portes  a tos els i les cristianes de base, han de cercar formes de fer-los sentir-se estimats. No és el seu paper el de judicar i castigar.

  • Durant la seva homilia, va recordar a les noves famílies que aquesta institució és un "símbol de vida real, no de ficció" pel que, a part d'alegries, també hi haurà dificultats però, segons els hi va explicar, justament això és el que la fa "humana". 
  • Què ens vol dir a totes les persones cristianes amb les seves paraules? Per a mi, ens vol recordar el repte que suposa la nostra vida finita i limitada. Davant els moments de tristor, ens cal buscar l'alegria, davant les temptacions del dia a dia, ens cal buscar el bé, davant el cansament, buscar l'ajuda de l'altre. Davant la desesperació, saber que Déu és amb nosaltres, sovint a través dels que ens estimen.

  • I a tu? Què et suggereixen els seus gestos i les seves paraules?

Vols llegir el text de l'Evangeli, Mt 1,1-16.18-23?

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.