divendres, 26 de setembre de 2014

Generalitat de Catalunya, història

La Generalitat és el nom popular d'un organisme polític existent des de l'època baix medieval, la "Deputació del General de Catalunya". 

Aquesta era una estructura de govern dependent de les Corts catalanes, assemblea parlamentària que representava el general del país. Pactada entre els actors polítics de l'època, és considerada entre les primeres més liberals i democràtiques en el context de l'Europa del seu temps.

Fou una institució que s'anà erigint de manera progressiva. S'originà a partir d'una comissió de les Corts catalanes que passà de ser eventual a permanent. Aquestes Corts les consolidà el rei Jaume I al segle XIII, i esdevingueren, durant més de 400 anys, unes assemblees parlamentàries que representaren el general del país. És a dir, els tres braços o grups de poder organitzats del territori en l'edat mitjana i moderna: l'eclesiàstic, el nobiliari, i el de les poblacions reials. Cada Cort la convocava el rei, s'hi deliberava i es pactaven tributs, lleis i els límits de la potestat reial.
  • El primer president va ser Berenguer de Cruïlles, entre els anys 1359 i 1362.
  • Des de l'any 1714, fruit de la caiguda de Barcelona el dia 11 de setembre, la institució va ser abolida pels decrets de Nova Planta del rei Felip V. 
  • El 14 d'abril de 1931 després d'una gran victòria electoral en les eleccions municipals, Francesc Macià (d'Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) proclamà la República Catalana. Tres dies més tard, i com a conseqüència d'una negociació amb representants del Govern de Madrid, s'acordà que la nova institució d'autogovern rebria el nom de Generalitat de Catalunya. Ell mateix es convertí en el primer president i restaurador de la Generalitat moderna. Va morir el 1933 exercint el càrrec de president.
  • Lluís Companys (d'ERC) va ser escollit en substitució del finat President Macià. Havia estat en aquell temps president del Parlament de Catalunya. Després de la victòria de la guerra civil espanyola de 1936-1939 del general Franco es va haver de refugiar a França, però fou detingut a la Baule per la policia militar alemanya, lliurat al Govern de Madrid i condemnat a mort per un tribunal militar. Morí afusellat al Castell de Montjuïc de Barcelona el dia 15 d'octubre de 1940.
  • Mort el President Companys, Josep Irla (d'ERC) assumí la Presidència de la Generalitat des de l'exili d'acord amb les previsions de la legislació catalana. Formà un govern de personalitats i dimití el maig de 1954. Va morir el 1958 a França.
  • En dimitir el President Irla fou elegit com a President de la Generalitat Josep Tarradellas (d'ERC). Això succeí a l'ambaixada de la República Espanyola a Mèxic l'any 1954. Després de la mort del general Franco el 1975, el 1977 fou cridat a Madrid pel President del Govern Adolfo Suárez i negocià d'acord amb les forces polítiques de Catalunya el restabliment de la Generalitat que tingué lloc a l'octubre, amb la constitució d'un govern d'unitat nacional.
  • Ja en l'època democràtica, la seva reglamentació ve determinada per la Constitució Espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de 1979 i la seva reforma del 2006. En aquests darrers anys han presidit la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol (CiU), Pasqual Maragall (PSC) i Josep Montilla (PSC). Actualment, des de les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010 n'és el president número 129 Artur Mas (CiU). 
Si vols saber-ne més, enllaç al web www.president.cat