dimecres, 21 de gener de 2015

La norma sí, però amb excepcions!

"Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el mal?"
"En una altra ocasió Jesús va entrar a la sinagoga. Hi havia allí un home que tenia la mà paralitzada. Ells l'espiaven per veure si el curaria en dissabte i així poder-lo acusar. Jesús diu a l'home que tenia la mà paralitzada: --Aixeca't i posa't aquí al mig. Llavors els pregunta: --Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el mal, salvar una vida o deixar-la perdre?" 
*********************************************************************************
  • Aquest evangeli ens presenta la polèmica generada dins una sinagoga, amb els fariseus, qui seguien Jesús ben de prop per veure com i de què acusar-lo. 
  • No és la primera vegada en que Jesús es troba en situacions d'enfrontament amb les autoritats, anant en contra d'algunes tradicions o del que la majoria creu correcte. En aquesta ocasió els hi respon amb una pregunta "Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el mal, salvar una vida o deixar-la perdre?", però en altres ocasions, ho va fer fortament indignat "Hipòcrites!", (cf. Lc 13,10-17). No oblidem que era home en tot.
  • El tema del seguiment de la norma del dissabte (els jueus el tenen com a dia de descans i n'hi ha tota una sèrie de normes a complir, entre elles no fer un munt de tasques) no és nou en l'ensenyament de Jesús. Un altre exemple el tenim en el passatge de les espigues arrencades per poder menjar (Mc 2,23-28).
  • Jesús davant de qualsevol altra cosa posa per davant la persona i les seves necessitats, les espirituals però també les bàsiques, alimentació i salut. Jesús opta per fer el bé, en dilluns i en dissabte i en aquest cas ho fa curant un home amb la mà paralitzada i ho fa saltant-se una llei, tot i que pels fariseus fos molt i molt greu.
  • En el nostre món, també sovint es dóna un valor gairebé sagrat a algunes lleis i normes. En venen al cap tres situacions:
  • a l'escola, és més important la nota o el desenvolupament moral i personal dels nois i joves, en coordinació amb les famílies? Què han de prioritzar els mestres i professors?
  • a l'empresa, fins a quin extrem és important la gestió de la qualitat? A la ISO 28000 de transport i logística, un sobrepès pot ser factor de risc per a la seguretat de les persones. A la ISO 9001, un logotip erroni ha de ser causa d'una no conformitat i perjudicar les relacions de les persones?
  • a la nostra societat, ha de ser més important el que diu la Llei o el diàleg per intentar arribar a consensos? és millor parlar si és possible canviar quelcom de l'status quo actual proposant un diàleg o arribar a l'ús de la força, com hem vist en altres països? 
  • La proposició 22 dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi ofereix un punt de vista que crec dóna una visió complementària: "Para que así el que da los ejercicios espirituales como el que los recibe más se ayuden y aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del próximo que a condenarla; y si no la puede salvar, inquiera cómo la entiende, y si mal la entienda, corríjale con amor; y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve.". Salvar la proposició de l'altre, no condemnar, corregir amb amor, buscar la seva salvació per tots els mitjans convenients... 

Vols llegir el text de l'Evangeli, Mc 3,1-6?

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.