dimecres, 10 de febrer de 2016

És temps de quaresma 2016

"deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior"
"Germans, per la misericòrdia que Déu ens té, us exhorto a oferir-vos vosaltres mateixos com una víctima viva, santa i agradable a Déu: aquest ha de ser el vostre culte veritable. No us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte."

  • El text anterior correspon als primers versets del capítol 12 de la carta de Sant Pau als Romans, una de les diverses en les que l'apòstol transmet a les primeres comunitats com es posa en pràctica l'ensenyament de Jesús unes dècades abans. 
  • A l'entrada "Carta als Romans. El que cal saber" de data 13 de gener de 2016 es presenta informació sobre aquesta carta i a la 
  • Llegim en el text aquesta senzilla expressió "oferir-vos vosaltres mateixos com una víctima viva, santa i agradable a Déu", la qual condensa la pràctica cristiana, que no és una fe només de creure, ho és també de viure. 
  • Potser avui en dia, la frase és difícil d'entendre en el context actual. Si Jesús, Fill de Déu es va oferir als homes, què menys podem fer nosaltres també! I no entenc jo, que això vulgui dir deixar-nos clavar en creu. Déu des d'una opció lliure ens va donar l'univers, ens va donar la Terra, ens va donar a cadascun de nosaltres la Vida. No podem donar-nos nosaltres també als nostres? als altres? 
  • Enllaçant amb el que aquest temps de Quaresma ens proposa, dit d'una altra manera, es tracta de mirar dins nostre, mirar el que Déu ens proposa, mirar l'exemple únic de Jesús, d'adonar-nos d'allò que no va massa bé i provar de renovar-nos interiorment. Aquesta serà la veritable forma de fer la voluntat de Déu, d'estendre el seu Regne de bondat ja, aquí i ara.
  • I com a darrera reflexió, m'agrada que 20 segles després, el papa Francesc utilitzi la mateixa expressió que utilitza Pau, la de la misericòrdia, per animar-nos en aquest camí. Si la carta als Romans era la crida de Sant Pau el segle I a la comunitat cristiana de Roma, l'actual proposta d'Any de la misericòrdia de l'Església catòlica és la crida actualitzada del Papa Francesc a tota l'Església univerasl. L'Entrada "La misericòrdia necessita un any" de data 8 de desembre de 2015 ens ho recorda.
Que aquest temps de Quaresma ens sigui temps de reflexió.
Com m'hi ofereixo jo? 

Vols llegir el text de la Carta als Romans, Ro 12,1-21

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.