divendres, 19 de febrer de 2016

Selecció de versets, 4

"Que brilli igualment la vostra llum" 
 • "Cert, el Senyor observa els camins de l’home, coneix tots els seus passos." (Pr 5,21)
 • "Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel." (Mt 5,16)
 • "Les passions terrenals porten a la mort, mentre que les de l’Esperit duen a la vida i a la pau. I és que les passions terrenals porten a l’enemistat amb Déu, ja que no volen sotmetre’s a la seva llei ni s’hi podrien sotmetre. Per això els qui viuen d’acord amb els desigs terrenals no poden plaure a Déu." (Rm 8,6-8)
 • "Ara jo, presoner per causa del Senyor, us demano que visqueu d’una manera digna de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, procurant de conservar la unitat de l’Esperit amb el lligam de la pau." (Ef 4,1-3)
 • "Ara, doncs, jo us dic: comporteu-vos d’acord amb l’Esperit i no satisfareu els desigs terrenals. Perquè els desigs terrenals són contraris a l’Esperit, i l’Esperit és contrari als desigs terrenals. Hi ha una lluita entre ells, i per això no feu el que voldríeu." (Gl 5,16-17)

 • Continuo amb aquesta Entrada el comentari a senzills versets de les Escriptures, començat amb l'entrada "Selecció de versets, 1" de 7 de gener de 2016. La proposta, que puguin il·luminar-te en algun moment de reflexió i pregària personal o comunitària.
 • La selecció de versets estan extrets del web www.bible.com/es, una iniciativa de Life.Church secció de la "The Evangelical Covenant Church", dels EUA i Canadà.

 • El primer text del llibre de Proverbis ens recorda que el Senyor coneix tots els passos de l'home. Ell que ens ha creat, que tot ens ho ha donat, sap dels nostres camins. Alguns ho llegeixen des del control i la por, però crec jo que es pot entendre amb la tranquil·litat de tenir sempre a prop el creador i dador de vida, de tot el que som i de tot el que tenim.
 • El text de l'Evangeli de Mateu s'inclou en el sermó de la muntanya, tot just després de les benaurances. Jesús parlant a les multituds i als deixebles els anima a ser sal de la terra (cfr. Mt 5,13) i llum del món (cfr. Mt 5,14), actors de bones obres allà on siguin. 
 • I els altres tres textos, tots tres de les cartes de Pau a diferents comunitats cristianes dels primers segles, criden a evitar les passions terrenals, a viure d'una forma digna, a comportar-se d'acord a l'Esperit del Senyor. Totes tres, formes diverses d'expressar que seguir al Déu Pare és comportar-se com a fills i com germans; o almenys, intentar-ho.
 • I paradoxalment, aquest tenir a Déu al costat i actuar com ell ens vol, no és estar lligats, estar controlats, si no més bé ser lliures (cfr. Gl 5), construint la comunitat cristiana i la humana, edificant el cos de Crist (cfr. Ef 4).
Saps que tens a Déu sempre al costat?
En quin sentit ho llegeixes? control? seguretat?...
Quina és la teva forma de ser, de fer?



 
Vols llegir alguns dels texts corresponents als versets anteriors?

- Proverbis, Pr 5,15-23:         - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi
- Evangeli, Mt 5,1-16:           - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi
- Cartes de Pau, Rm 8,1-17:  - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi

- Cartes de Pau, Ef 4,1-16:    - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi
- Cartes de Pau, Gl 5:            - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi