dimecres, 11 de gener de 2017

Enquesta "Joves, religiositat i ús del propi cos"

"Això us mano: que us estimeu els uns als altres"
"La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus. Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor.
»Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa. Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. "


Dins dels meus estudis universitaris de Batxillerat en Ciències Religioses a la Facultat de Teologia de Granada, actualment estic fent la matèria de Sociologia de la Religió amb el professor González-Anleo. Amb ell havíem de realitzar un estudi sociològic sobre el binomi joventut i religió, des de qualsevol dels àmbits vists a les classes.

El passat curs escolar 2015-16 va ser un any difícil per a l'escola on hi treballo i per tota la Institució. 

D'aquella situació la província marista L’Hermitage a Europa, les presències i obres educatives i socials que les formen, i de la mateixa manera totes les persones implicades en aquestes accions, van manifestar "Que ens comprometem a prendre totes les mesures que calguin per tal de promoure el benestar dels infants, especialment els qui no gaudeixen de l’accés als seus drets, protegir-los de tot perjudici, explotació i abús i defensar els seus drets. Aquest compromís que assumim neix de la convicció fonamental que els infants han de ser tractats amb amor i respecte, i de manera equitativa. La dignitat dels infants com a persones és inviolable. La seva seguretat i protecció seran sempre la nostra màxima prioritat."Una de les accions va ser la posada en marxa de la campanya Dóna-li la volta!

En el evangelis Jesús no parla pràcticament mai del sexe, paraula que no hi apareix directament en ells. En canvi de l'amor en parla molt. L'Església catòlica al llarg de la història ha tingut una relació no sempre sana davant aquesta part de l'home i la dona que en forma la sexualitat. Però cal recordar que "Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l'home i la dona... Déu veié que tot el que havia fet era molt bo." (cfr. Gn 1,27;31)

Conscient dels problemes que s'amaguen sota el silenci i la pudor a parlar de forma normalitzada de qualsevol tema, el present treball pretén obrir un diàleg sobre un binomi de no sempre fàcil relació: religiositat i ús del propi cos.  

Pretendre tractar els infants i joves amb amor i respecte, i de manera equitativa implica no amagar, implica promoure i implica afavorir la seva dignitat com a persones.

Accès a la pàgina web de l'enquesta
Tot i que l'enquesta va dirigida principalment a l'alumnat de l'etapa de Secundària de l'escola "Maristes La Immaculada", si t'hi arriba i tens ganes, contesta-la, sigui quina sigui la teva edat i perfil. Les dades recollides també em podran servir per comparar franges d'edat.

Gràcies per col·laborar-hi! 
Com t'hi has sentit, en participar?


Vols llegir el text, Jn 15,1-17?

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.