dijous, 15 d’octubre de 2015

La dignitat humana a debat

"Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres."
Aquest de més a munt és l'article primer, en la seva versió en català, de la Declaració de Drets Humans, adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1948, no ho oblidem, després dels greus fets de la 2a Guerra Mundial.

Veiem que se'ns parla de dignitat dels éssers humans, tot i que en cap moment es defineix exactament què vol dir dignitat? Si fem un breu repàs històric podem aturar-nos en alguns moments que ens permetin veure com la definició de dignitat ha anat canviant:
  • A la Grècia clàssica, només els que tenien anima racional eren considerats dignes. I recordem que segons Plató, aquesta es dividia en ànima racional (la del coneixement i el bé; corresponent als governants), anima irascible (la de la voluntat i el valor; corresponent als guerrers) i ànima concupiscible (la més propera al cos, la dels desitjos i apetits ; corresponent als artesans i altres treballadors). 
  • En la tradició judeocristiana, en considerar tots els homes criatures de Déu, la dignitat s'estenia a tothom. La tradició cristiana a partir del s. IV dóna continuïtat a aquesta idea.
  • A l'Edat Mitjana, la dignitat canvia de paràmetre i va vinculada més a l'estrat social, a la classe social que un ocupa. Reis i senyors eren, per tant, els més dignes.
  • Ja al s.XVIII, Kant afirma que els éssers humans tenen dignitat, no preu. Són dignes perque són fins en ells mateixos, no són mitjans, a diferència dels animals
  • I avui en dia en els nostres temps la idea de dignitat s'ha globalitzat a tots els éssers vivents tot i que en dos nivells diferents:
  • els humans la tenim individualment. Cadascun de nosaltres som fi en nosaltres mateixos i tenim dignitat.
  • la resta d'éssers vivents (plantes, animals) tenen dignitat col·lectiva. Això vol dir que podem utilitzar com a mitjà d'alimentació una vaca, però no podem exterminar l'espècie vacuna, doncs de forma global sí en té de dignitat.
El que està per veure és si aquesta idea de la dignitat globalitzada individual per a tots els éssers humans és real o es queda en l'àmbit del formal. Situacions com l'actual dels refugiats sirians que proven d'entrar a Europa no ho corroboren...