dimarts, 7 de febrer de 2017

Créixer i enfortir-se, plens d'enteniment

"L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment"
"Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'Aser. Era d'edat molt avançada: havia viscut set anys amb el seu marit, però havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es va presentar en aquell mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l'infant a tots els qui esperaven que Jerusalem seria alliberada.

Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor."

Avui tenim la presentació de Jesús nen, al Temple, text litúrgic d'ara fa uns dies. Els seus pares fidels complidors de la Llei del seu moment i la seva creença fan allò que està manat. Allà els rep Simeó, un home just i pietós (Lc 2,25). Però jo prefereixo quedar-me amb la segona persona que el glorifica, Anna, una dona gran viuda que vivia gairebé al Temple. El text ens diu que "donava gràcies a Déu i parlava de l'infant".

Tots som fruit de la nostra història i n'hi ha una part que no pot canviar: el lloc, la la cultura i la família on naixem. La societat, l'escola, els amics inicials amb els que ens apunten els pares a les extraescolars... però a mida que creixem ens llaurem el nostre camí, anem prenent opcions, ens fem el nostre enteniment... Sobre aquest punt desenvoluparé algunes nova Entrada en els propers dies. 

Quelcom d'interessant que he anat descobrint a les classes relacionades amb la Cristologia i el Misteri de Déu. El cristianisme es basa en la relació d'amor. De tal manera que el Pare ho és en relació amb el Fill i el Fill ho és en relació amb el Pare, també nosaltres som en relació als altres.

Jo sóc fill per que la mama i el papa m'ho van donar. Jo sóc professor ja que uns alumnes m'ho recorden dia a dia (i per que un contracte laboral em lliga i per què una empresa m'ho va marcant dia a dia). Jo sóc educador per que així he anat optant any rera any a partir d'experiències de joventut i voluntariat (novament inputs externs) m'ho van anar donant i ajudant a discernir... I sóc marit per que així ell m'ho fa sentir dia a dia, des de ja fa més de 5.184 dies.

Resumint, part ens ve donada, però a mida que anem creixent ens enfortim i anem omplint-nos d'enteniment.

Valores el què t'ha estat donat? 
Vas creixent en enteniment? Cap a on?


Vols llegir el text, Lc 2, 22-40?

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.