divendres, 17 de febrer de 2017

L'enteniment bé de lluny i va creixent

"El missatger de l'aliança, que vosaltres desitgeu, ja ve!"
"El Senyor de l'univers us diu: Jo envio el meu missatger perquè obri un camí davant meu, i tot seguit entrarà al seu temple el Sobirà que vosaltres cerqueu. El missatger de l'aliança, que vosaltres desitgeu, ja ve!...

El Senyor de l'univers us diu encara: Jo vindré enmig de vosaltres per jutjar-vos. Acusaré amb promptitud els qui practiquen bruixeries, els adúlters, els perjurs, els qui estafen el sou dels jornalers, els qui oprimeixen les viudes i els orfes, o maltracten els immigrants, sense cap por de mi."

Aquesta Entrada vol donar continuïtat a la del dia 7 d'aquest mateix mes, "Créixer i enfortir-se, plens d'enteniment". I ho faig anant-me ara a l'Antic Testament, al llibre del profeta Malaquies, on ja trobem una notícia de l'arribada del Senyor de l'Univers. d'aquell nen Jesús. La imatge que acompanya és dels profetes Malaquies, Daniel i Ezequiel, pintura del museu de Saragossa.

La història de Salvació que Déu va dissenyar pels homes i les dones ve de lluny. Segons la nostra tradició "Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües." (cfr. Gn 1,1-2) o també "Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu. Ell estava amb Déu al principi." (cfr. Jn 1,1-2).

I continua aquesta història amb la revelació de Déu en la figura de Jesucrist "El qui és la Paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat." (cfr. Jn 1,14). 

Però entre mig hi havia ja anuncis d'aquesta revelació, anuncis que ens feren alguns dels profetes, com ara Malaquies, "El missatger de l'aliança, que vosaltres desitgeu, ja ve!...".

Abans que es faci de dia, ja s'albira l'albada. Abans que arribi la nit, es va notant la foscor. Abans que arribi l'incendi, ja s'olora. Abans que...

Què és el que s'albira avui en dia? 


Vols llegir el text, Ml 3,1-5?

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.