dijous, 14 de juliol de 2016

Selecció de versets, 6

"rebreu una força que us farà testimonis meus"
  • "Però vosaltres, quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra." (Ac 1,8)
  • "Ell mateix va portar els nostres pecats en el seu cos sobre el patíbul, perquè, morts al pecat, visquéssim com a justos; amb les seves ferides us curava." (1 Pe 2,24)
  • "ja que tots havien pecat i vivien privats de la glòria de Déu. Ara, però, ell els fa justos purament per gràcia, en virtut de la redempció realitzada per Jesucrist." (Ro 3,23-24)
  • "Això que ara et diré és digne de fe i mereix tota confiança: Jesucrist va venir al món a salvar els pecadors, dels quals jo sóc el primer." (1Tm 1,15)
  • Per tant, abandoneu tot comportament indecorós i tota mena de mal, i acolliu amb dolcesa la Paraula plantada en vosaltres, que té el poder de salvar-vos." (Jm 1,21)

  • Continuo amb aquesta Entrada el comentari a senzills versets de les Escriptures, començat amb l'entrada "Selecció de versets, 1" de 7 de gener de 2016. La proposta, que puguin il·luminar-te en algun moment de reflexió i pregària personal o comunitària.
  • La selecció de versets estan extrets del web www.bible.com/es, una iniciativa de Life.Church secció de la "The Evangelical Covenant Church", dels EUA i Canadà.

  • Aquesta nova selecció de versets comença amb el llibre dels Fets dels Apòstols. La història del que va passar un cop Jesús carnal ja no hi era amb ells.  I el verset escollit és de  l'ascensió al cel, quan donà el manament als deixebles de ser testimonis. A patir d'aquell moment, el cristianisme es va anar estenent per tot el món conegut.
  • El primer verset de Pere, aquell que seria designat com a pedra de l'Església, ens mostra una de les creences fonamentals. De seguida es van adonar que la passió i resurrecció del Senyor va succeir per la salvació del món.
  • Els altres versets corresponen a Pau (Romans i 1a Timoteu) i a Jaume. Per tant, textos de diferents autors, amb diverses visions del que havia passat, del que cadascú havia entés del missatge de Jesús, però amb una idea en comú: la vinguda de Jesús al món va ser per salvar-nos, per donar-nos un exemple de com ser i de com tractar els altres. La "Paraula plantada", és a dir Jesús i els textos bíblics en són bel millor exemple i ens dóna la força per seguir cada dia endavant.
Quina és la teva força?
Què o qui t'hi la dóna? Aprofundeix en aquesta idea. 
Vols llegir alguns dels texts corresponents als versets anteriors?

- Fets Apòstols, Ac 1,1-11:    - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi
- Carta 1a de Pere, 2,18-25:   - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi
- Carta als Romans, 3,21-31: - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi
- Carta 1a a Timoteu, 1,1-12: - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi

- Carta de Jaume, 1,19-27:     - en català, anar-hi      - en castellà, anar-hi