divendres, 10 de març de 2017

El dejú que plau a l'Abba

"En tot moment el Senyor et conduirà"
"Si treus de casa teva tots els jous i no assenyales amb el dit per acusar,
si dónes el teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels indigents,
llavors la teva llum s'alçarà en la foscor,
el teu capvespre serà clar com el migdia.
En tot moment el Senyor et conduirà,
en ple desert saciarà la teva fam, et farà fort i vigorós
i seràs com un hort amarat d'aigua, com una font que mai no s'estronca.
Reconstruiràs les ruïnes antigues,
consolidaràs els fonaments abandonats segles i segles.
Et diran: Reconstructor de muralles, repoblador de ciutats."»"

Aquest text del profeta Isaïes, que correspon al dissabte després de Cendra, ens dóna les pautes que el Senyor ens posa per a que Ell ens condueixi. El text en català es titola "El dejuni que plau al Senyor", en castellà "El verdadero Ayuno". 

Però aquestes pautes són les del Senyor d'Israel, les del Déu dels jueus, el Déu de la Llei. El nostre Déu Pare, l'Abba de Jesús de Natzaret, el Déu dels cristians és un xic diferent. Enfront d'un Senyor de la nació, se'n presenta un pare bondadós, com aquell a qui s'adreça Jesús pregant a Getsemaní poc abans de ser arrestat (cfr. Mc 14,32-36).

I dins d'aquest context de canvi de paradigma és on es hem de preguntar... quin és el dejú que plau a Abba? quin és el dejú que se'ns demana en aquesta Quaresma? Francesc en la seva homilia de divendres passat a la casa de Santa Marta (enllaç) ens diu que el dejú veritable és el que resta atent al proper. No es pot fer penitència i ser injust amb els altres. 

Quin és el dejú que practiques?
Quin valor li en dones?


Vols llegir el text, Is 58,1-12?

- En català, anar-hi.

- En castellà, anar-hi.