dijous, 22 de desembre de 2016

Sagraments d'iniciació: Eucaristia. A la Bíblia

Amb aquesta Entrada d'avui dono continuïtat a aquelles dedicades als sagraments de l'Església, aquells ritus que pretenen apropar-nos des de la nostra pròpia vida terrena al Misteri de Déu. Pots cercar les altres entrades relacionades sota l'etiqueta Sagraments a la columna de la dreta del Bloc.

L'explicació dels 4 tipus d'Entrades dedicades per a cada sagrament la trobaràs a l'Entrada amb el títol "El sagrament més gran: Jesús de Natzaret" de 15 de setembre de 2016. 

Cal dir que alguns d'aquests materials estan en castellà, ja que són fruit de la feina dels estudis de CCRR a la Facultat de Teologia dels Jesuïtes de Granada.

"Jesús prengué el pa i la copa, digué la benedicció..."
" Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i, tot donant-lo als deixebles, digué: --Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos. Després prengué una copa, digué l'acció de gràcies i els la donà tot dient: --Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l'aliança, vessada per tothom en remissió dels pecats. Us asseguro que des d'ara ja no beuré d'aquest fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou amb vosaltres en el Regne del meu Pare. Després de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les Oliveres."                  
(Mt 26,26-30)

"Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donà. I digué:
--Preneu: això és el meu cos. Després prengué una copa, digué l'acció de gràcies, els la donà i en begueren tots. Els digué: --Això és la meva sang, la sang de l'aliança, vessada per tothom. Us asseguro que ja no beuré més del fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou en el Regne de Déu. Després de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les Oliveres."                  
(Mc 14,22-26)

"Quan va arribar l'hora, Jesús es posà a taula amb els apòstols i els digué: --Com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió! Perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que la Pasqua trobi el seu compliment en el Regne de Déu. Llavors prengué una copa, digué l'acció de gràcies i afegí: --Preneu això i repartiu-vos-ho, perquè us asseguro que des d'ara ja no beuré més del fruit de la vinya fins que haurà arribat el Regne de Déu. Després prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient: --Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. I, havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient: --Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang, vessada per vosaltres."                  
(Lc 22,14-20)

"Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. I el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món. Llavors els jueus es posaren a discutir entre ells. Deien: --Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar? Jesús els respongué: --Us ho ben asseguro: si no mengeu la carn del Fill de l'home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang, està en mi, i jo, en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa que ha baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre. Tot això, Jesús ho digué mentre ensenyava en una sinagoga, a Cafarnaüm."        
(Jn 6,51-59)

"La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.» I havent sopat féu igualment amb la copa, tot dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial." 
(1Co 11,23-25)

  • Després de les Entrades sobre el sagrament de l'Eucaristia de la darrera setmana, vull incloure aquesta altra amb un text bíblic clàssic, el de la seva instauració dins de l'Últim Sopar amb els deixebles, en les seves diverses versions. La de Joan inclosa dins del propi anunci de la Bona Nova i no de forma temporal i, per un altre costat, la de la 1a carta als Corintis, l'únic text epistolar dels cristians dels primers segles que va voler tornar a redactar el fet.

  • Algú fàcilment podrà dir que no toca aquest text de l'Evangeli en un dia com avui. Estem en temps d'Advent i toquen altres textos. Justament avui el del Càntic de Maria (Lc 1,46-56), durant la visita de Maria a la seva cosina Isabel. 
  • Trobo interessant el text de Joan per que no emmarca aquestes paraules dins l'escena de l'últim sopar, si no gairebé al principi de l'Evangeli i dins la predicació que Jesús feia en una sinagoga (cfr. Jn 6,59). Ja en aquest moment Jesús cavalcava entre les dues religions. I el segon, que 
  • I ja per acabar, he volgut fer coincidir els textos de l'últim sopar amb aquest temps per que dissabte nit, diumenge i dilluns 26, també a Catalunya, fem veritables eucaristies familiars. Ens trobem, celebrem la joia d'estar junts i rememorem aquells familiars que ja descansen en pau.


 
Vols llegir el text de l'Evangeli, Jn 6,22-59?


- En català, anar-hi.     

- En castellà, anar-hi.