dilluns, 9 de març de 2015

Què passa a la RCA?

El vídeo que es presenta en aquesta Entrada és un breu resum de la situació que provoca una guerra, en aquest cas a la República Centre africana. 


La nostra relació amb el país comença el 2010 amb la visita de 3 voluntaris enviats des de la delegació de Catalunya. Des d'aquest moment s'intenta treballar amb els Germans Maristes i amb l'ONGD Kizito. Des dels inicis del 2014 el país viu una crisi humanitària degut a la inestabilitat política que afecta tot el país, sobre tot Berberati. 

De forma excepcional, el projecte que enguany vol tirar endavant l'ONGD SED és dels que s'anomenen d'emergència. Es tracta de facilitar l'accés a la terra a un grup de 35 famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Més endavant s'intentarà tornar a donar suport educatiu i escolar, com es va començar a fer el 2010, abans que esclatés l'actual situació social i militar.


Si vols saber més... www.sed-ongd.org/proyectos-en-republica-centroafricana