dissabte, 22 d’octubre de 2016

Sagraments d'iniciació: Baptisme. A la Bíblia

Amb aquesta Entrada d'avui dono continuïtat a aquelles dedicades als sagraments de l'Església, aquells ritus que pretenen apropar-nos des de la nostra pròpia vida terrena al Misteri de Déu. Pots cercar les altres entrades relacionades sota l'etiqueta Sagraments a la columna de la dreta del Bloc.

L'explicació dels 4 tipus d'Entrades dedicades per a cada sagrament la trobaràs a l'Entrada amb el títol "El sagrament més gran: Jesús de Natzaret" de 15 de setembre de 2016. 

Cal dir que alguns d'aquests materials estan en castellà, ja que són fruit de la feina dels estudis de CCRR a la Facultat de Teologia dels Jesuïtes de Granada.

"veié l'Esperit de Déu que baixava com un colom"
"Llavors Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar per ell. Però Joan s'hi oposava, dient: --Sóc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu véns a mi! Jesús li respongué: --Deixa'm fer, ara. Convé que complim d'aquesta manera tot el que Déu vol. Aleshores Joan el deixà fer. Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'ell el cel s'obrí, i Jesús veié l'Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d'ell. I una veu digué des del cel: --Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut."                  
(Mt 3,13-17)

"Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el Jordà. I tot seguit, mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell. I una veu digué des del cel: --Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut."                  
(Mc 1,9-11)

"Tot el poble es feia batejar, i Jesús també fou batejat. Mentre pregava, el cel s'obrí, i l'Esperit Sant baixà cap a ell en forma visible, com un colom, i una veu digué des del cel: --Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut."                  
(Lc 3,21-22)

"Joan testimonià encara: --He vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo no el coneixia, però el qui m'envià a batejar amb aigua em va dir: "Aquell damunt el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa, és el qui bateja amb l'Esperit Sant." Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu."                  
(Jn 1,32-34)

  • Després de les Entrades sobre el sagrament del Baptisme de la darrera setmana, vull incloure aquesta altra amb un text bíblic clàssic, el del bateig del propi Jesús, en les seves diverses versions. La més extensa és la primera, la de Mateu.
  • He comentat en les Entrades anteriors que el Baptisme avui en dia representa l'entrada a una nova vida: la de fills de Déu o la vida en l'Esperit. La història de Salvació també va voler significar d'alguna manera aquest inici d'una nova vida del Jesús terrenal, en aquest cas la seva vida pública, de forma genèrica entre els 30 i els 33 anys. 
  • És també aquesta, una forma més de demostrar que la Bona Nova no venia a trencar amb tot l'anterior, sino a superar-ho. Jesús no va voler trencar totalment amb el passat i així ho manifestà "No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a anul·lar-los sinó a dur-los a la plenitud." (Mt 5,17). I aquest dur-los a la plenitud volia dir superar allò que manifestava la Llei jueva fent-ho millor que els seus salvaguardes, fariseus i lletrats, "Jo us dic que, si no sou més justos que els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel." (Mt 5,20).
  • També em resulta interessant veure la doble elecció: és el propi Jesús que s'hi apropa al bateig de mans del Baptista, però en un segon moment es dóna la manifestació pública de l'elecció del Pare "--Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut.".

  • Des de la meva pròpia experiència vital veig que la història va avançant a mida que es fan nous descobriments, nous invents, que es reforça la pròpia consciència humana... i és bo anar assumint de forma coherent aquelles noves coses, sense deixar de banda tot l'anterior. Si no fos així encara estaríem, per exemple, en la justícia de l'ull per ull.
  • Amb el jovent amb el que hi treballo de fa anys percebo la seva gran fortalesa per canviar les coses, sobre tot aquelles que consideren injustes. Però sovint volen fer-ho començant per una destrucció total per començar a construir. Mirem primer què hi ha que es pugui aprofitar.
  • Alguns exemples concrets de la nostra època: poden mantenir-se encara la discriminació de les dones, o la de nacionalitats del tercer món? o dels disminuïts? o per la religió o l'opció sexual? o ...


 
Vols llegir el text de l'Evangeli, Mt 3,1-17?


- En català, anar-hi.     

- En castellà, anar-hi.